BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Shorinji Ryu Karate Do | Die Meister

© Copyright Stephan Peitz  | Ausschließlich zum Studium des Shorinji Ryu zu verwenden | Urheberrechte sind zu beachten 

Als Mitglied des BUTOKUKAI GERMANY e.V.  stehen Dir hier Auszüge aus den Schriften von Sensei Stephan Peitz zur Verfügung, um das Studium des Shorinji Ryu zu vertiefen.

In diesem Bereich findest Du nähere Informationen zu:

CHINA Linie

OKINAWA Linie

JAPAN Linie

Bodhidharma (470-543 oder 480-528)General Yueh Fei (1103-1142)
Matsu Higa (ca. 1700)Takahara Peichin (1683-1760)


 

Kushanku († 1790)Chatan Yara (ca. 1760)Sakugawa Shungo (1733-1815)Ginowan Denuchi (1733-1815)IwanWaichinzanChinen Sanda Peichin (1846-1928)Sokon Matsumura (ca. 1800-1896)Shionja (19. Jh.)Oyadomari Kokan (Peichin) (1831-1905)Maesato Ranho (1838-1904)Tawada Shinkatsu Peichin (1851-1922)Itosu Anko (1830-1915)Aragaki Tsuji Seisho (Niigaki) (1840-1920)Ryu Ryuko (1852-1930)Higashionna Kanryo (1853-1916)Kyan Chotoku (1870-1945)

Takeda Sogaku (1869-1943)


Chibana Choshin (1885-1969)


Guo Yunshen (1864-1935)

Yabu Kentsu (Norimichi) (1863 - 1937)


Wang Xiang Zhai (1885-1963)

Go Kenki (1886-1940)

Yoshida Kotaro (1886-1964)


Aragaki Ankichi (1899-1927)Toyama Kanken (1888-1966)


Kenichi Sawai (1903–1988)

 


E-Mail
Anruf