BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Mentoren | Wegbegleiter |

2001 bis heute
Jean Chalamon
Meijin, 10. Dan
Kokusai Butokukai

Jean Chalamon, Stephan Peitz

 

2002-2003
Hidetaka Nishiyama
10. Dan
International Traditional Karate Federation

Hidetaka Nishiyama

2001
Richard Kim
Hanshi, 10. Dan
Butokukai International

Richard Kim1996-1998
Rolf Feistel
4. Dan
Shorinji Ryu Akademie Deutschland | 1996-1998
Shorin Karate Club Trier e.V. | bis 1995

Rolf Feistel1984-1995
Richard Lee
8. Dan
Shorin Ji Ryu International

Richard Lee

1984-1995
Bill Marsh
6. Dan
Shorin Karate Club Trier e.V.

Bill Marsh

1984-1995
Josef Blum
4. Dan
Shorin Karate Club Trier e.V.
Karate-Dojo Aach-Newel

Josef Blum
E-Mail
Anruf